Good News: Website design programming only $200 or ¥1200
Hot Line
Tel:020-29040236
QQ:915938848
Skype: robinchen1984
Site: www.HowVi.com
Email: 915938848@qq.com
Mobile:15302376409
Process
website design process of web design company in China
SME SOHO

Top 20 cities in China ( 2013 GDP of big cities in mainland China)

GDP sequence of major cities in mainland China top 20 cities 2013
2013 GDP City 2013
GDP(million RMB)
 Growth rate(% last year sequence in province
1 Shanghai 2010133 7.5 1 Shanghai
2 Beijing 1780100 7.7 2 Beijing
3 Guangzhou 1355121 10.5 3 Guangdong 1
4 Shenzhen 1295008 10.0 5 Guangdong 2
5 Tianjin 1288518 13.8 4 Tianjin
6 Suzhou 1201165 10.1 6 Jiangsu 1
7 Chongqing 1145900 13.6 7 Chongqing
8 Chengdu 81389 13 10 Sichuan1
9 Wuhan 800382 11.9 13 Hubei 1
10 Hangzhou 780398 9.0 8 Zhejiang 1
11 Wuxi 756815 10.1 9 Jiansu 2
12 Qingdao 730211 10.6 12 Shandong 1
13 Nanjing 720157 11.7 14 Jiangsu 3
14 Dalian 700000   15 Liaoning 1
15 Foshan 670902 8.2 11 Guangdong 3
16 Shenyang 670000 12 17 Liaoning 2
17 Ningbo 652470 7.8 16 Zhejiang 2
18 Changsha 639991 13.0 18 Hunan 1
19 Tangshan 575000 10.0 19 Hebei 1
20 Zhengzhou 554700 12.0 21 Henan 1

Above are the major big cities in mainland China in GDP. The data is released in the middle of 2013. It is in million RMB. Now 1 USD =  6 RMB.
Generally speaking, most big cities or developed cities are in the east coastal. In the west, there are  Chengdu and Chongqing which are hot investment cities for many internal business. In the middle part are Zhengzhou, Wuhan, Changsha. Therefor, 15 cities in the east, 3 cities in the middle, and 2 cities in the west sichuan province.  
In the east , it is almost equally developed  among north, middle and south. Welcome to invest and do business in China. HowVi is a website design business in Guangzhou and Chengdu and serves for customers worldwide.
[back]